Europe Direct

Het zoeken naar informatie over Europa begint in bibliotheek Leeuwarden! Wie met vragen zit over Europa weet meestal niet waar te beginnen. De Europese Commissie heeft daarom een informatienetwerk opgezet dat is verspreid over de gehele Europese Unie. Bibliotheek Leeuwarden is onderdeel van dit netwerk genaamd Europe Direct.

Contact met Europe Direct Leeuwarden:

  • e-mail: europedirect@sbmf.nl
  • telefoon: 058-2347777
  • twitter @EuropeDirectLWD

 

Activiteiten

Europese vlag

‘Onzichtbaar’ Nederlands voorzitterschap Europese Unie

Het kabinet beschouwt dit keer de klus van het voorzitterschap als iets wat erbij moet worden gedaan. Geen hoogdravende woorden, geen inspirerende eigen plannen of accenten. Tegen deze achtergrond hopen wij als EU-netwerk Noord-Nederland op donderdag 26 november 2015 ons volgende netwerkdebat te houden. Spreker is de prof. dr. Tom Eijsbouts, oud-hoogleraar Europees constitutioneel recht. De bijeenkomst vindt plaats in Huis de Beurs te Groningen, van 16.30 tot 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). U kunt meer informatie vinden en u aanmelden op deze pagina.