Bibliotheek en belastingdienst

Gepubliceerd op: 2 maart 2017 11:43

Contact met de overheid verloopt steeds vaker digitaal. Ook voor het doen van uw belastingaangifte. Beschikt u thuis niet over de faciliteiten, dan biedt de bibliotheek ondersteuning. De ondersteuning bestaat enerzijds uit veilige computer-, internet- en printvoorzieningen. Anderzijds biedt de Bibliotheek cursussen om te leren omgaan met de digitale overheid. Zowel het gebruik van de computerfaciliteiten voor het zakendoen met de overheid als de cursus is gratis. Ook niet-leden van de Bibliotheek kunnen gebruikmaken van deze service.

Op een computer in de vestigingen Leeuwarden Centrum, Burgum, Grou, Hurdegaryp en Gytsjerk kunt u bijvoorbeeld zelf aangifte doen voor de inkomstenbelasting en toeslagen aanvragen. Handig voor wie thuis geen goede voorzieningen heeft. Bibliotheekmedewerkers kunnen algemene hulp verlenen bij problemen, bijvoorbeeld als de computer niet goed werkt. Tegen vergoeding is printen mogelijk. Inhoudelijke hulp rond de belastingzaken is niet beschikbaar.

Cursussen computer, internet en digitale overheid
Voor wie extra hulp wil bij het leren werken met de digitale overheid heeft de Bibliotheek de gratis cursus Digisterker. Onderwerpen zijn onder meer: een DigiD aanvragen en gebruiken, informatie zoeken op overheidswebsites en bijvoorbeeld Mijn toeslagen en MijnOverheid. Na deze cursus kunnen mensen zelfstandig gebruik maken van de online dienstverlening van bijvoorbeeld gemeente, UWV en Belastingdienst. De cursus Digisterker start op 20 maart in vestiging Burgum en op 24 maart in Leeuwarden Centrum. Het zijn 4 lessen van 2 uur.

Voor hulp bij het basisgebruik van computer en internet, is er de gratis cursus Klik&Tik. Hierin leert men de basisvaardigheden: de computer opstarten, typen en een e-mail versturen. Vervolgens via internet informatie opzoeken, iets kopen of een reis boeken. Tot slot volgen de sociale media zoals Facebook, Skype en WhatsApp. Klik&Tik cursussen zijn gratis en kennen verschillende instapniveaus. In Leeuwarden worden de cursussen aangeboden Bibliotheek Leeuwarden Centrum (op maandagmiddag en vrijdagochtend), in connectiepunt Bilgaard (woensdagochtend) en in het wijkcentrum Heechterp/Schieringen (dinsdagochtend). In Burgum is op donderdagochtend Klik&Tik. Bel voor meer informatie met de klantenservice op 058 – 234 77 77.

De Bibliotheek Midden-Fryslân
De Bibliotheek ondersteunt mensen in haar werkgebied actief in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit gaat om activiteiten op het gebied van taal en lezen, en bijvoorbeeld rekenen, gezondheids-vaardigheden en de service op het gebied van de elektronische overheid.

Convenant Koninklijke Bibliotheek en Belastingdienst
Deze dienstverlening vindt plaats in het kader van een convenant dat Koninklijke Bibliotheek (KB) en Belastingdienst in 2016 sloten. Hierin is vastgelegd dat de Belastingdienst 1,9 miljoen euro ter beschikking stelt om deze dienstverlening bij bibliotheken te faciliteren, waarmee een landelijke infrastructuur ontstaat. Nagenoeg alle 800 vestigingen van bibliotheken in Nederland geven gratis toegang tot computers met internet en printfaciliteiten om online zaken te doen met de overheid.