Frykse foarlêswike mei Tomke

Gepubliceerd op: 31 mei 2017 09:15

Helje yn de Fryske Foarlêswike in fergees Tomkeboekje op bij jo bibleteek. Haal tijdens de Fryske Foarlêswike een gratis Tomkeboekje op bij uw bibliotheek.

Tijdens de Fryske Foarlêswike van 6 t/m 9 juni wordt massaal aan peuters voorgelezen. Dit gebeurt in bibliotheken, en op ruim 400 locaties van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders. Vorig jaar hebben in totaal maar liefst 12.500 peuters aandachtig geluisterd naar de verhalen van Tomke.

Ook dit jaar wordt er in de hele provincie voorgelezen uit het nieuwe Tomke-boekje ‘Tomke troch it jier’. In dit boekje staat een verscheidenheid aan verhaaltjes die passen bij de verschillende seizoenen. We ziet hoe Tomke de voorjaar, zomer, herfst en winter beleeft, maar in dit boekje staan ook andere verhaaltjes over de seizoenen. Zo kan het boekje het hele jaar door gebruikt worden om uit voor te lezen, uit te zingen of mee te spelen.

Natuurlijk is er ook in de bibliotheken in Midden-Fryslân aandacht voor Tomke. In al onze vestigingen is er een heuse poppenkastvoorstelling, waar kinderen samen met hun heit, mem, pakes en  beppes naar kunnen kijken. De voorstelling heet 'Tomke en it wûnderaai!' Kom gezellig langs en neem na afloop het boekje mee naar huis!

Hurdegaryp: vrijdag 2 juni om 10.30 uur

Gytsjerk: woensdag 14 juni om 13.30 uur

Leeuwarden: donderdag 15 juni om 15.30 uur

Burgum: woensdag 21 juni om 15.30 uur

Grou: vrijdag 30 juni om 10.30 uur

 

Maak kans op een prachtig Tomke-pakket!

Tomke enquete

 

Mogen wij u wat vragen?  Meie wy jo wat freegje?

Met het hondje Romke, kangoeroe Kornelia en zijn vriendinnetje Yana Yu beleeft Tomke de mooiste avonturen. Dat doet hij al meer dan 20 jaar. Na meer dan 20 jaar Tomke zijn wij heel benieuwd naar uw ervaringen met het Fries. Heeft Tomke invloed gehad op het gebruik van het Fries? U als ouders kunnen ons helpen om die vraag te beantwoorden. Vul de vragenlijst in.

Het invullen kost ongeveer 10 minuten van uw tijd en onder de deelnemers verloten wij een aantal prachtige Tomke-pakketten. Ook als jullie niet zo bekend zijn met Tomke of met het Fries wordt u van harte uitgenodigd om mee te doen.

Het onderzoek staat open van 12 juni tot 17 juli. Helpt u ons?