Nieuwe leenvoorwaarden: gratis reserveren

Gepubliceerd op: 29 december 2016 18:30

Met ingang van 1 januari voeren de bibliotheken Midden-Fryslân een paar belangrijke wijzigingen door. Was voorheen voor het reserveren van boeken nog een reserveringsgeld verschuldigd, per 1 januari is reserveren gratis.

Gratis reserveren

Onze bibliotheek is voortdurend in beweging; we bieden onze leden tenslotte graag het aantrekkelijkste aanbod tegen gunstige voorwaarden. Door het reserveren gratis te maken, wordt uw lidmaatschap van de bieb nóg aantrekkelijker. Reserveren van media is gemakkelijk online te regelen: via de catalogus op de website van de bibliotheek. U betaalt voortaan alleen aanvraaggeld nog voor het aanvragen van boeken en media buiten Fryslân.

Leengeld

Naast het afschaffen van reserveringsgelden, wordt met ingang van 1 januari bovendien het leengeld afgeschaft. Kon u voorheen binnen de meeste  abonnementsvormen een beperkt aantal leengeldvrije media lenen, nu is helemaal geen leengeld meer verschuldigd. Met een standaardabonnement kunt u voortaan 15 media lenen, waarvan maximaal zeven boeken.  

Voordelen Comfortabonnement

Het gratis reserveren was één van de belangrijke voordelen van het Comfortabonnement. Wij kunnen ons voorstellen dat Comfortabonnementhouders hun lidmaatschap willen heroverwegen. Zij hebben dan ook per brief of mail het aanbod gekregen om over te stappen naar een standaardabonnement. Daarnaast zijn de leenvoorwaarden van het comfortabonnement uitgebreid tot het lenen van 25 media een een leentermijn van zes weken. Kijk voor meer voordelen op de pagina met soorten lidmaatschap.