Pilot bestrijding laaggeletterdheid

Gepubliceerd op: 17 maart 2017 10:54

Een community-theatervoorstelling als onderdeel van een taalprogramma tegen laaggeletterdheid: Bibliotheken Midden-Fryslân en NIVO Noord geloven in deze aanpak. Samen gaan ze de strijd aan dat is geen toeval. Schoonmaakbedrijf NIVO Noord heeft relatief veel medewerkers in dienst voor wie lezen en schrijven niet ‘de normaalste zaak van de wereld’ is en dat levert in de praktijk de nodige lastige situaties op. Van het niet begrijpen van werkinstructies, tot het niet kunnen volgen van een interne opleiding.

Blijvend effect
Het totale programma duurt ca. 1,5 jaar. Uiteindelijk willen beide partijen het taalniveau van medewerkers verhogen en medewerkers vervolgens toeleiden naar regulier aanbod. Het project is een pilot, bedoeld om een werkwijze te vinden die een blijvend effect heeft en past bij het bedrijf.

Ook voor leidinggevenden
Op 22 maart wordt in De Harmonie de theatervoorstelling ‘Heldere taal’ opgevoerd. Verhalen en ervaringen van medewerkers worden gespeeld door de medewerkers zélf! Het maken van de voorstelling was dan ook een belangrijk onderdeel in het proces. Het hele project omvat aantrekkelijke workshops binnen de eigen levenssfeer. Deelnemers worden gestimuleerd om met behulp van sociale media berichten te schrijven en te delen. Er wordt gewerkt met rolmodellen, ambassadeurs, ‘helden’ en Leren door te doen. Daarnaast zijn er trainingen voor leidinggevenden. Want zij kunnen een rol spelen bij het signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. De stichting Lezen en Schrijven adviseert en ROC Friesland College helpt bij de toeleiding naar reguliere trainingen en trajecten.

Schoonmaakkabouters
Met deze pilot laat NIVO Noord zien hoe belangrijk medewerkers zijn voor het bedrijf. De tijd dat kantoren werden schoongemaakt door onzichtbare  schoonmaakkabouters ligt ver in het verleden, als het aan NIVO Noord ligt. Het zijn vakmensen en zeer goede ontzorgers. Goede taalvaardigheden
zijn niet alleen handiger op de werkvloer, maar stimuleren ook zelfvertrouwen zelfredzaamheid.

Bekijk de video
Het programma wordt in eerste instantie ontwikkeld voor NIVO Noord en wordt wellicht in de toekomst ook aan andere partijen aangeboden. Onderstaand filmpje geeft een indruk van de dagelijkse praktijk van de laaggeletterde medewerker.

De theatervoorstelling is speciaal voor medewerkers van NIVO Noord en is niet vrij toegankelijk voor overige belangstellenden.