Week van de Alfabetisering

Gepubliceerd op: 6 september 2016 16:41

Nederlandse les

Van 5 september t/m 11 september is de Week van de Alfabetisering. In Leeuwarden starten we op woensdag 7 september met het Digi-Taalhuis in Bilgaard.

2,5 Miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. En daardoor met het begrijpen van informatie. Informatie die nodig is om goed mee te kunnen doen in onze samenleving. Het aantal mensen dat laaggeletterd is groeit nog steeds.
De bibliotheken in Nederland willen samen met anderen deze groei stoppen en minstens 100.000 mensen per jaar scholen, zodat ze weer kunnen ze weer meedoen in de samenleving.

In Leeuwarden en Tytjerksteradiel geven we lessen in digitale vaardigheden en lezen en schrijven. Iedereen kan oefenen op de computer of met boeken. In onze Digi-Taalhuizen geven we Klik en Tik en taallessen voor nieuwe Nederlanders. Ook oefenen we met lezen en schrijven. Onze vrijwilligers worden begeleid door taal coördinatoren van het Friesland College.

Start Digi-Taalhuis in Bilgaard

Wie computer- en taalvaardiger wil worden, kan vanaf woensdag 7 september terecht in het Wijkcentrum Bilgaard. Vrijwilligers van de bibliotheken Midden-Fryslân geven
er gratis lessen in computer- en taalvaardigheden, met ondersteuning van docenten van het Friesland College. De lessen zijn bovendien een moment voor
ontmoeting met buurtbewoners.

Basisvaardigheden op het gebied van taal en computer zijn tegenwoordig onmisbaar om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. In het bestrijden van
laaggeletterdheid vervullen de bibliotheken een belangrijke rol, onder andere met een uitgebreid aanbod van workshops. De oefengroep in Wijkcentrum Bilgaard is
bovendien een eerste initiatief in het kader van de proeftuin connectiepunten.

De computercursussen kennen diverse instapniveaus. Van beginners op de computers, tot gevorderden, die de eerste stappen op social media willen zetten. Elk
onderdeel wordt afgesloten met een certificaat. Deelnemers aan de cursussen Nederlanse taal stappen eveneens in op hun eigen niveau. Er is individuele begeleiding en de lesstof wordt aangereikt   

Dat er samenwerking is gezocht met het Wijkcentrum en het Friesland College berust niet op toeval. Onderzoek heeft aangetoond dat de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele docenten het beste resultaat geeft.