Week van de Alfabetisering

Gepubliceerd op: 5 september 2017 10:30

2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland, maar de meeste mensen kennen er niet 1.

Gisteren opende H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden samen met minister Bussemaker de jaarlijkse Week van de Alfabetisering (4 t/m 10 september). Ter gelegenheid van de week publiceert Stichting Lezen & Schrijven nieuwe onderzoekscijfers die laten zien dat 66% van de Nederlanders niemand in hun omgeving kent die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of computeren. Ook het totaal aantal laaggeletterden wordt onderschat. Desondanks willen ruim 4,7 miljoen Nederlanders zich actief inzetten om laaggeletterdheid te bestrijden. Prinses Laurentien introduceert daarom vandaag samen met minister Bussemaker de allereerste Goede Daden Winkel van Nederland: een ludieke actie om het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken en een breed publiek op te roepen te helpen met een ‘goede daad’ tegen laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid is een omvangrijk probleem in Nederland. Met 2,5 miljoen laaggeletterden komt vrijwel iedereen hier direct of indirect mee in aanraking. “Het onderzoek laat zien dat 81% van de Nederlanders het probleem belangrijk vindt, maar veel mensen onderschatten het en weten er te weinig vanaf. Door tijdens de Week van de Alfabetisering aandacht te vragen voor laaggeletterdheid, willen we dat mensen het probleem kennen en daardoor ook eerder herkennen bij hun buurman, familielid of collega. Hoe meer mensen ervan weten, hoe beter we het aan kunnen pakken”, licht Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van Stichting Lezen & Schrijven,toe.

Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterden zijn mensen ouder dan 16 jaar die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Ze kúnnen wel lezen en  schrijven, maar beheersen niet het gewenste niveau om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij. Het minimaal vereiste taalniveau daarvoor is eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Anders dan vaak wordt gedacht is laaggeletterdheid niet hetzelfde als dyslexie of analfabetisme. Ons land telt 2,5 miljoen laaggeletterden en dit aantal blijft stijgen. Het gaat niet alleen om mensen met een migrantenachtergrond. In tegenstelling: de meerderheid is van Nederlandse afkomst. Laaggeletterden komen gemakkelijk in de problemen omdat overheid, zorginstellingen en andere instanties vaak te ingewikkeld taalgebruik toepassen. Zij hebben ook moeite met alledaagse zaken als facturen begrijpen, formulieren invullen, reizen met het ov, pinnen en digitaal betalen.

Opening Digi-Taalhuizen

Deze week openen we twee nieuwe Digi-Taalhuizen, een in bibliotheek Grou en een in bibliotheek Burgum.

Mensen die moeite hebben om bij te blijven op internet, of beter Nederlands willen leren kunnen terecht in het Digi-Taalhuis in de bibliotheek. In het Digi-Taalhuis wordt er in een groep en in eigen tempo geoefend. Mensen worden ondersteund zodat ze zelf formulieren kunnen invullen, bestellingen kunnen doen, een e-mail kunnen schrijven of bankzaken kunnen regelen. De deelnemers worden begeleid door vrijwilligers. Op 6 september wordt het Digi-Taalhuis Grou geopend door wethouder Marianne van Hall, 7 september opent wethouder Ellen Bruins Slot om 15.30uur het Digi-Taalhuis in Burgum.

Het Digi-Taalhuis is een samenwerking tussen het Friesland College, Stichting Lezen en Schrijven, Kearn, de gemeente Tytsjerksteradiel, gemeente Leeuwarden, het dorpenteam, de GGD en de bibliotheek.