Bibliotheek Connectiepunten en Dorpsvoorzieningen

Naast de Centrale bibliotheek zijn er in Leeuwarden verschillende punten waar de bibliotheek haar diensten verleent. Dit zijn bijvoorbeeld afhaalpunten, Digi-Taalhuizen of uitleenposten.

N.B. Reserveren is gratis.
 

Connectiepunt Bilgaard

Afhaalpunt en boekencollectie
Boeken in grote letters, baby-, peuter- en
kleuterboeken, opvoed- en voorleesboeken

  • Maandag 10.00-12.00 uur
  • Woensdag 13.00-16.00 uur
  • Donderdag 13.00-16.00 uur

Wijkcentrum Bilgaard

Digi-Taalhuis
Oefenen met de computer

  • Woensdag 9.30 - 11.30 uur

Nederlandse taal

  • Donderdag 9.30 - 11.30 uur

Digitaal café
Voor al uw vragen over e-books, tablets en smartphones; elke tweede donderdag van de maand van 14.00-15.00 uur.

Wijkcentrum Bilgaard 

Connectiepunt Aldlân

Afhaalpunt en boekencollectie
Boeken in grote letters, baby-, peuter- en kleuterboeken, opvoed- en voorleesboeken.

  • Maandag 13.30-15.30
  • Dinsdag 9.30-11.30
  • Donderdag 9.30-11.30

WZC Erasmus, Brasserie

Digitaal café
Voor al uw vragen over e-books, tablets en smartphones; elke eerste dinsdag van de maand van 10.00-11.00 uur.

WZC Erasmus, Brasserie
 

Connectiepunt Heechterp/Schieringen

Digi-Taalhuis
Oefenen op de computer

  • Dinsdag 9.30 - 11.30 uur
  • Donderdag 9.30 - 11.30 uur

Wijk Internet Centrum

Adressen Bibliotheek Connectiepunten

Wijkcentrum Bilgaard
De Hooidollen 17, 8918 HV Leeuwarden

WZC Erasmus
Hempenserweg 29, 8935 BD Leeuwarden

Wijk Internet Centrum Heechterp/Schieringen
Egelantierstraat 5, 8924 EJ Leeuwarden

Dorpsvoorzieningen

De gemeente Leeuwarden heeft drie uitleenposten en vier lytse bybs in de dorpen. Informatie over de adressen en de openingstijden van de posten in Hempens, Wirdum en Wytgaard en de lytse bybs in Weidum, Hilaard, Mantgum en Easterlittens.