Bibliotheek Connectiepunten en Dorpsvoorzieningen

Naast de Centrale bibliotheek zijn er in Leeuwarden verschillende punten waar de bibliotheek haar diensten verleent. Dit zijn bijvoorbeeld afhaalpunten, Digi-Taalhuizen of uitleenposten.

De afhaalpunten zijn open vanaf week 2 van 2017.

Reserveren is vanaf 1 januari gratis.
 

Connectiepunt Bilgaard

Afhaalpunt en boekencollectie
Boeken in grote letters, baby-, peuter- en
kleuterboeken, opvoed- en voorleesboeken

 • Maandag 10.00-12.00 uur
 • Woensdag 13.00-16.00 uur
 • Donderdag 13.00-16.00 uur

Wijkcentrum Bilgaard

Digi-Taalhuis
Oefenen met taal en computer

 • Woensdag 9.30 - 11.30 uur
 • Donderdag 9.30 - 11.30 uur

Wijkcentrum Bilgaard

Taalgroep Bilgaard
Voor allochtone vrouwen en mannen

 • Maandag 9.00 - 11.00 uur

Wijkcentrum Bilgaard

Connectiepunt Bilgaard is van 21 juli tot 21 augustus gesloten.

Connectiepunt Aldlân

Afhaalpunt en boekencollectie
Boeken in grote letters, baby-, peuter- en kleuterboeken, opvoed- en voorleesboeken.

 • Maandag 13.30-15.30
 • Dinsdag 9.30-11.30
 • Donderdag 9.30-11.30

WZC Erasmus, Brasserie

Digitaal café
Voor al uw vragen over e-books, tablets en smartphones; elke eerste dinsdag van de maand van 10.00-11.00 uur.

WZC Erasmus, Brasserie
 

Connectiepunt Heechterp/Schieringen

Digi-Taalhuis
Oefenen op de computer

 • Dinsdag 9.30 - 11.30 uur
 • Donderdag 9.30 - 11.30 uur

Wijk Internet Centrum

Adressen Bibliotheek Connectiepunten

Wijkcentrum Bilgaard
De Hooidollen 17, 8918 HV Leeuwarden

WZC Erasmus
Hempenserweg 29, 8935 BD Leeuwarden

Wijk Internet Centrum Heechterp/Schieringen
Egelantierstraat 5, 8924 EJ Leeuwarden

Dorpsvoorzieningen

De gemeente Leeuwarden heeft vier uitleenposten in de dorpen. Informatie over de adressen en de openingstijden van de posten in Hempens, Lekkum, Wirdum en Wytgaard.