Hart voor de bieb? Word Biebstiper!

De Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân speelt een onmisbare rol op het gebied van taalbevordering, leesplezier en kennisdeling. Eens? Steun ons dan extra en word Biebstiper! Voor € 60,- per jaar wordt u nauwer betrokken bij de organisatie en zetten wij uw donatie voor 90% in voor een concreet doel. In 2016 maken we van de bijdragen van de Biebstipers meer mensen bewust van alternatieve leesvormen. Zoals luister- en grootletterboeken en Daisy readers. Dit om de toegankelijkheid van boeken en bibliotheek te bevorderen. 
Als dank voor uw steun bieden wij u verder een aantal exclusieve tegenprestaties aan.

Tegenprestaties

Jaarlijks € 10,- korting op een workshop, lezing of cursus van Volksuniversiteit Fryslân, een rondetafelgesprek met de directeur, regelmatig uitnodigingen voor activiteiten in de bibliotheek en een eindejaarsbericht over de besteding van uw donatie.

Aanmelden

U kunt de aanmeldkaart printen, invullen, ondertekenen en opsturen naar: SBMF/Biebstiper, Postbus 2556, 8901 AB Leeuwarden.

Voorwaarden

Uw donateurschap loopt tot 1 januari en wordt zonder opzegging telkens met een kalenderjaar verlengd. De kosten voor 2016 bedragen € 60,-; het minimumbedrag dat bij de Belastingdienst aftrekbaar is voor goede doelen. Een hogere bijdrage is uiteraard welkom! De SBMF werkt met een automatische incasso, zodat een zo groot mogelijk deel van uw bijdrage naar het (jaarlijks vastgestelde) donateursproject gaat. Schriftelijk opzeggen kan steeds tot 1 december.