Bibliotheek Midden-Fryslân verhuist van Beurs naar Blokhuispoort

In 2018 verhuist de Leeuwarder bieb naar de Blokhuispoort. Hiervoor wordt het oude gevangeniscomplex ingrijpend verbouwd. Een deel van het cellencomplex maakt plaats voor een moderne bibliotheek, waar kennis, ontmoeting en inspiratie de boventoon voeren. En... de boeken verhuizen uiteraard mee!