Fietsers en voetgangers krijgen voorrang

Bij de herinrichting van het Blokhuisplein in Leeuwarden krijgen fietsers een streepje voor. In de nieuwe situatie krijgen fietsers voorrang. Het Blokhuisplein oversteken is nu soms nog een hachelijke onderneming. Het wijzigen van de voorrangsregels moet hier verandering inbrengen. Ook voor voetgangers wordt het plein toegankelijker. Er komen meerdere zebrapaden die een veilige oversteek moeten garanderen. Er wordt vanaf 2018 veel toeloop verwacht in de bibliotheek.